Regulamin

Regulamin Portalu Ogłoszeniowego z Ofertami Pracy

Ten regulamin określa zasady korzystania z Platformy Ogłoszeniowej z Ofertami Pracy.
Przed rozpoczęciem korzystania z usług, Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i akceptować jego postanowienia.

Definicje

a) Konto: Zarejestrowane konto użytkownika w Platformie, umożliwiające korzystanie z usług Portalu Ogłoszeniowego.
b) Platforma: Portal Ogłoszeniowy z Ofertami Pracy.
c) Dodawanie ofert na Platformie: Proces zamieszczania ogłoszeń z ofertami pracy przez Klientów na Platformie.
d) Ogłoszenia wyróżnione (Promowane): Usługa umożliwiająca Klientom wyeksponowanie ich ofert pracy na Platformie.
e) Klient: Osoba fizyczna, rekruter lub prawna, która oferuje zlecenie na pracę poprzez zamieszczenie ogłoszenia na Platformie.
f) Specjalista: Osoba fizyczna lub prawna (Firma), która udostępnia się za pośrednictwem Platformy oferuje swoje usługi dla Klientów.
g) Usługa: Oferowane przez Platformę usługi związane z publikacją ogłoszeń o pracę.

1. Postanowienia ogólne:

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Platformy Ogłoszeniowej (zwanej dalej "Erstewerk.nl") oraz świadczenia usług na rzecz Klientów i Specjalistów.
1.2. Platforma stanowi miejsce, w którym Klienci mogą zamieszczać oferty pracy, a Specjaliści mogą udostępniać swoje usługi.
1.3. Korzystanie z Platformy oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje do przestrzegania jego postanowień.
1.4. Użytkownik nie może zamieszczać treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, wulgaryzmów, treści pornograficznych lub innych treści nieodpowiednich dla Platformy.
1.5. Platforma zastrzega sobie prawo do usuwania lub edytowania treści zamieszczonych przez użytkowników bez uprzedzenia.
1.6. Platforma służy jedynie jako narzędzie umożliwiające kontakt między Klientami a Specjalistami. Platforma nie jest stroną umowy pomiędzy Klientem a Specjalistą.
1.7. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Specjalistów ani za prawdziwość informacji zawartych w ofertach pracy.
1.8. Platforma zastrzega sobie prawo do usuwania lub edytowania ofert pracy oraz zawieszenia lub zamknięcia konta Klienta w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu.
1.9. Platforma działa jako pośrednik między Klientem a Specjalistą i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w relacjach pomiędzy nimi.
1.10. Platforma nie gwarantuje zatrudnienia ani odpowiednich kandydatów dla Klienta.
1.11. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w wyniku korzystania z usług Portalu Ogłoszeniowego.

2. Konto:

2.1. Aby skorzystać z usług Platformy, należy założyć konto na Platformie.
2.2. Rejestracja konta jest bezpłatna i wymaga podania prawdziwych i aktualnych danych.
2.3. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego konta i hasła oraz za wszelkie działania podejmowane w ramach tego konta.
2.4. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego konta osobom trzecim.

3. Dodawanie ofert na Platformie:

3.1. Klient ma możliwość dodawania ofert pracy na Platformie.
3.2. Specjalista ma możliwość dodawania oferty w kategori (Oferuje usługi) na Platformie.
3.2. Oferty pracy powinny być zgodne z obowiązującym prawem i nie mogą naruszać praw innych osób.
3.3. Klient zobowiązuje się do zamieszczania rzetelnych, aktualnych i pełnych informacji w ofertach pracy.
3.4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treść i prawdziwość zamieszczanych ofert pracy.

4. Opałata za ogłoszenie

4.1. Zamieszczenie oferty pracy na Platformie może podlegać opłacie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
4.2. Opałata za ogłoszenie jest płatna z góry i nie podlega zwrotowi, nawet w przypadku usunięcia ogłoszenia przed zakończeniem okresu publikacji.
4.3. Dodanie podstawowej oferty pracy na Platformie jest bezpłatne.
4.4. Platforma zastrzega sobie prawo do wprowadzania opłat za wyróżnienie oferty pracy lub inne dodatkowe usługi, które mogą być dostępne dla Klientów.
4.5. Informacje dotyczące opłat za dodatkowe usługi:

5. Usługa: Ogłoszenia wyróżnione (Promowane)

5.1. Platforma oferuje Klientom opcję wyróżnienia ich ogłoszeń na Platformie poprzez usługę Ogłoszeń wyróżnionych (Promowanych).
5.2. Warunki i opłaty związane z Ogłoszeniami wyróżnionymi (Promowanymi) są określone w cenniku Platformy.
5.3. Klient ma możliwość wyróżnienia swojej oferty pracy na Platformie.
5.4. Koszt wyróżnienia oferty pracy jest określany przez Platformę i widoczny dla Klienta przed zatwierdzeniem płatności.
5.5. Wyróżnienie oferty pracy nie gwarantuje sukcesu rekrutacji ani większego zainteresowania ofertą.

6. Klient:

6.1. Klient ma możliwość wyróżnienia swojej oferty pracy na Platformie.
6.2. Koszt wyróżnienia oferty pracy jest określany przez Platformę i widoczny dla Klienta przed zatwierdzeniem płatności.
6.3. Wyróżnienie oferty pracy nie gwarantuje sukcesu rekrutacji ani większego zainteresowania ofertą.
6.4. Klientem może być osoba fizyczna lub prawna, która zamieszcza ofertę pracy na Platformie.
6.5. Klient zobowiązuje się do przestrzegania prawa i dobrych obyczajów oraz do dostarczania prawdziwych i aktualnych informacji w ofertach pracy.

8. Specjalista:

8.1. Specjalistą może być osoba fizyczna lub prawna, która udostępnia się za pośrednictwem Platformy.
8.2. Specjalista jest odpowiedzialny za jakość swoich usług i zgodność z obowiązującym prawem.
8.3. Specjalista zobowiązuje się do dostarczania rzetelnych informacji dotyczących swoich umiejętności i doświadczenia.

9. Odpowiedzialność i prawa autorskie

9.1. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Klientów lub Specjalistów.
9.2. Klient udziela Platformie nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na wykorzystywanie treści zamieszczonych w ogłoszeniach.
9.3. Platforma świadczy usługi umożliwiające Klientom zamieszczanie ofert pracy i Specjalistom udostępnianie swoich usług.
9.4. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za działania Klientów i Specjalistów ani za wyniki rekrutacji lub współpracy.

10. Reklama na Portalu

10.1 Platforma może wyświetlać reklamy w ramach Portalu Ogłoszeniowego.
10.2. Reklamy mogą być dostarczane przez zewnętrzne podmioty reklamowe, których działania nie podlegają kontroli Platformy.
10.3. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za treść i skuteczność reklam zewnętrznych podmiotów.
10.3. Warunki i opłaty związane z reklamą są określone w cenniku Platformy.
10.4. Reklamy muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie mogą naruszać dobrych obyczajów.
10.5. Platforma zastrzega sobie prawo do odrzucenia reklamy lub jej usunięcia, jeśli nie spełnia ona wymagań Platformy.

11. Zmiana Regulaminu

11.1. Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie.
11.2. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od daty opublikowania na Platformie.

12. Postanowienia końcowe

12.1 Regulamin stanowi umowę między Platformą a Klientem.
12.2 W przypadku sporu między Platformą a Klientem, strony powinny dążyć do rozwiązania go drogą negocjacji.
12.3 Regulamin podlega holenderskiemu prawu i jurysdykcji
Data aktualizacji regulaminu 19.06.2023

Zasubskrybuj nas

Otrzymuj najciekawsze powiadomienia o ofertach pracy