Regulamin Współpracy

Erstewerk.nl (dalej nazywany "Portal") jest platformą internetową oferującą usługi związane z promocją ofert pracy, ogłoszeń i biznesowych treści. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki współpracy pomiędzy Erstewerk.nl a partnerem (dalej nazywanym "Partner") oraz zasady korzystania z Portalu.

Cel Współpracy:

a. Współpraca ma na celu wzajemne wsparcie i promocję obu stron, poprzez udostępnienie platformy Portalu Partnerowi do zamieszczania ogłoszeń, reklam, sponsorowanych treści i innych materiałów.

Warunki Współpracy:

a. Współpraca z Portalu wymaga formalnego porozumienia pomiędzy Erstewerk.nl a Partnerem, które jest regulowane indywidualnymi umowami i ustaleniami. b. Partner zobowiązuje się do dostarczenia aktualnych, wiarygodnych i zgodnych z prawem treści, które zostaną zamieszczone na Portalu.

Zakres Promocji:

a. Erstewerk.nl zapewnia Partnerowi dostęp do platformy, która umożliwia prezentację ofert, reklam, sponsorowanych treści i innych materiałów. b. Zakres promocji i dostępnych opcji jest uzgadniany indywidualnie między Portalam a Partnerem.

Odpowiedzialność Partnera:

a. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za treści i informacje zamieszczane na Portalu. b. Partner zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących reklamy, praw autorskich i ochrony danych osobowych.

Współpraca Finansowa:

a. Warunki finansowe współpracy, takie jak opłaty za reklamy, sponsorowane treści itp., są ustalane indywidualnie pomiędzy Portalam a Partnerem.

Prawa Autorskie

a. Partner zapewnia, że posiada wszystkie niezbędne prawa do zamieszczanych treści, w tym prawo autorskie.

Zasady Etyczne:

a. Partner zobowiązuje się do przestrzegania zasad etycznych, dobrych praktyk biznesowych i standardów moralnych podczas współpracy z Erstewerk.nl.

Zakończenie Współpracy:

a. Współpraca może zostać zakończona zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie między Portalam a Partnerem. b. W przypadku naruszenia warunków regulaminu, Erstewerk.nl ma prawo w dowolnym momencie zakończyć współpracę z Partnerem.

Ochrona Danych Osobowych:

a. Erstewerk.nl zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Partnera.

Zmiany w Regulaminie:

a. Erstewerk.nl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie współpracy. Partner zostanie powiadomiony o wszelkich istotnych zmianach.

Reklamacje:

a. W przypadku reklamacji lub sporów, Partner może skontaktować się z Erstewerk.nl w celu rozwiązania problemu w sposób rozsądny i zgodny z zasadami dobrej współpracy.

Postanowienia Końcowe:

a. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu rozpoczęcia współpracy z Erstewerk.nl. b. Wszelkie zmiany i modyfikacje regulaminu wymagają formy pisemnej i zgody obu stron.

Zasubskrybuj nas

Otrzymuj najciekawsze powiadomienia o ofertach pracy